Love Is Endless Suffering

Ask me anythingNext pageArchive

Bara för att jag förgyller mina dagar med meningslöst sex och sprit betyder det inte att jag inte försöker älska, utan att det jag älskade inte längre är inom räckhåll.

Settlements of Middle Earth

(Source: peregriny, via hipstahcunt)